LEADER & LAG

Lokalna Akcijska Grupa „Cetinska krajina“ je osnovana početkom 2013. g. kao dio jednog šireg konteksta LEADER programa koji je započet unutar Europske Unije 1991. godine. LEADER je akronim izvučen iz francuskog naziva „Liaisons Entre Actions de Developpement de l’Economie Rurale“ a u prijevodu znači „Poveznice između razvojnih projekata i ruralnog gospodarstva“ (=LEADER). Cijeli proces osnivanja mreže LAG-ova započet je LEADER inicijativom a ta inicijativa je kasnije pretočena u službene LEADER programe razvoja u okviru Europske Unije. LAG-ovi nisu ništa drugo doli temeljni instrumenti ili mehanizmi preko kojih se ostvaruju programska načela i pojedinačni projekti unutar LEADER programa koji je uokviren smjernicama Europske Unije.

LEADER program je službeno pokrenut od strane Europske Komisije 1991.godine. Osnovna i jedina svrha programa LEADER je razvoj na ruralnim područjima unutar cijele Europske Unije. Taj razvoj ima određene značajke koje su vezane za komparativne prednosti ruralnih područja pa se implicitno kaže da razvoj ruralnih područja unutar LEADER programa mora biti održiv odnosno bez nepovratnih narušavanja temeljnih prirodnih resursa koji obilježavaju određena ruralna područja.

LEADER je mehanizam provedbe mjera ruralnog razvoja EU, a temelji se na realizaciji lokalnih razvojnih strategija kojima upravljaju lokalne akcijske grupe (LAG).

LEADER program razvoja ruralnih područja temelji se na pristupu odlučivanja „s dna prema gore“. LEADER podrazumijeva da se odluke vezane za razvoj lokalne zajednice donose na lokalnoj razini a da bi se u potpunosti ostvario taj pristup nužno je i nezaobilazno ostvariti punu komunikaciju između svih dionika javnog, poslovnog i društvenog sektora unutar jedne regije. LAG-ovi kao instrumenti implementacije LEADER programa imaju osnovnu zadaću uspostavljanja komunikacije između poslovnih subjekata, jedinica lokalnih samouprava, neprofitnih organizacija i građanstva. LAG je po svojoj definiciji zajednička platforma partnera javnog i privatnog sektora koja služi za uspostavljanje komunikacije, identificiranje potencijala, postavljanje ciljeva i prioriteta te kao podrška u pripremi i kreiranju pojedinačnih projekata i donošenja strategija za razvoj.

Laički rečeno, LEADER program daje platformu za upravljanje svojom vlastitom sudbinom u ruralnim regijama koje se prečesto nalaze na marginama strateških odlučivanja unutar državnih sustava. LAG-ovi se organiziraju da bi djelovali kao mehanizam za uspostavljanje inicijativa razvoja koje dolaze sa lokalnih razina i implementiraju se na lokalnim područjima.

LAG mora kroz komunikaciju svih dionika lokalne zajednice (regije) identificirati mogućnosti razvoja koje se temelje na ljudskim i prirodnim resursima svog kraja te na osnovu toga kreirati strategije za razvoj i služiti kao potpora za implementaciju pojedinih projekata koji su ostvarivi i održivi na određenom ruralnom području. LAG kao institucija treba inicirati i graditi potrebne kapacitete za održivi i kontinuirani razvoj na određenom području.

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: