Misija & Vizija

MISIJA I VIZIJA:
LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja ovog kraja.

Naša vizija je dostizanje razvojnih standarda najrazvijenijih dijelova Europske Unije.

Da bismo to ostvarili želimo usvojiti sve pozitivne europske prakse u funkcioniranju LAG-ova kao lokalnih pokretača razvoja na ruralnim područjima. LAG Cetinske Krajine ima ambiciju usmjeravati se na konkretne razvojne projekte u lokalnom okruženju koji imaju održivu perspektivu i u razmjerima kada izlaze iz lokalnih okvira.
LAG Cetinska Krajina je svjestan da komparativne prednosti lokalnog područja moraju stvoriti poslovne subjekte koji su sposobni odoljeti prijetnjama iz globalnog okruženja i konkurenciji koja nema lokalni ili nacionalni predznak već je vođena isključivo ekonomskim načelima.

Neke od glavnih funkcija LAG-a Cetinska Krajina su otvaranje komunikacijskih kanala, kreiranje strategija razvoja, priprema za strukturne fondove te organiziranje edukacijskih programa a sve s krajnjim ciljem poticanja inventivnosti i poduzetničkog duha unutar lokalnih zajednica.

Iako nitko ne može preuzeti ulogu pojedinca kao nositelja inicijative i odgovornosti u pokretanju poslovnih projekata LAG Cetinske Krajine ima ambiciju biti institucija podrške i pomoći koja će usmjeriti i uvezati različite dionike unutar lokalne zajednice. LAG Cetinska Krajina vidi uspješan ruralni razvoj kao samoodrživi razvoj koji za krajnji cilj ima stvaranje novih vrijednosti a ne ovisnost o proračunskim davanjima. Ruralno područje kao cjelina je slagalica elemenata koji uključuju i naseljena područja kao i industrijska, poljoprivredna i šumska zemljišta. Svi ovi elementi moraju biti dio strateškog razvoja i predmet obuhvaćen operativnim djelovanjem LAG-a. LEADER program nije sam sebi svrha i treba biti shvaćen kao okvir za uspješan razvoj lokalnih zajednica te kao takav nije isključiv već prilagodljiv, inventivan i efikasan.

LAG Cetinska Krajina vidi ruralni razvoj ne kroz prizmu isključivo primarnih oblika djelatnosti kao što su poljoprivreda i stočarstvo već sagledava razvoj ovog ruralnog područja kroz razvoj svih onih djelatnosti koje će biti uspješne, profitabilne i održive.

LAG Cetinska Krajina je svjestan važnosti gledanja na razvoj kroz učinkovite ekonomske perspektive. Nijedna sredina ne smije biti taoc neučinkovitih strategija i ekonomskih opredjeljenja. Lokalna zajednica mora biti razborita u postavljanju smjernica razvoja a svaki raspoloživi resurs mora biti upotrijebljen na najbolji mogući način, stalno imajući na umu samoodrživi i ekološko prihvatljivi razvoj. Ovdje osobito stavljamo naglasak na inventivnost u stvaranju novih vrijednosti ali i na modernizaciju postojećih procesa proizvodnje bilo u primarnim ili sekundarnim sektorima. Jasan je naglasak na održivosti i uvažavanju prirodnih značajki ruralnih područja te stoga proizlazi i usmjerenje na mala i srednja poduzeća koja su u suglasju s lokalnom zajednicom i razvijaju se sinergijski te imaju potencijal za stalni rast.

Sveobuhvatna vizija koja zahtijeva diverzifikaciju, stručnost i ambicioznost kao glavne elemente postavlja lokalne karakteristike područja te se usmjerava na ljudske resurse tražeći doprinos od svih elemenata lokalne zajednice koji kroz partnerstvo traže rješenja po principu odozdo prema gore.

Razvoj se inicira i formira kroz partnersko djelovanje dionika zajednice na lokalnom području stavljajući jaki naglasak na komunikaciju između svih segmenata društva te se na taj način traže komparativne prednosti i novi pristupi u razvoju.

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: