Donesene odluke za projekte prijavljene na prvi LAG natječaj

Upravni odbor LAG-a „Cetinska krajina“ je na 6. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 28.02.2019. godine donio Odluku o raspisivanju PRVOG (1.) LAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020.

Na prvi (1.) LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja su pristigle 4 projektne prijave.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da 2 projektne prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja. Dva nositelja projekta su u fazi administrativne kontrole poslala Odluku o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1.

Upravni odbor na 12. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 28.10.2019. godine donosi Odluke o odabiru projekta za 2 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 426.960,00 HRK. Nositeljima projekata koji su poslali Odluke o odustajanju od prijave na LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. izdaju se Potvrde o odustajanju.

Potpora po pojedinom projektu iznosi 28.800 EUR-a, odnosno 213.480,00 HRK. 

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: