Podsjetnik korisnicima izravnih potpora o tijeku kampanje kontrola na terenu izravne potpore za 2020. godinu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podsjeća sve korisnike izravnih potpora kako je i dalje u tijeku kampanja kontrola na terenu prihvatljivosti jedinstvenih zahtjeva za potporu za 2020. godinu na kontrolnim uzorcima gospodarstava, započeta 1. srpnja 2020. godine.

Poljoprivredno gospodarstvo nakon podnošenja jedinstvenog zahtjeva može u bilo kojem trenutku tijekom godine biti predmetom kontrole na terenu, koju provodi osoba (kontrolor) ovlaštena od strane Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, i/ili može biti predmetom kontrole daljinskim istraživanjem, koja se provodi interpretacijom satelitskih i zračnih snimaka, sukladno člancima 155. i 156. Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2020. godinu (NN 22/2020; 57/2020) te akreditiranim procedurama Agencije za plaćanja.

U slučaju utvrđenih nesukladnosti tijekom kontrole na terenu ili temeljem zaprimljenih zapisnika/rješenja Državnog inspektorata o provedenom inspekcijskom nadzoru, koje Agencija za plaćanja koristi kao pravovaljane izvještaje o kontroli na terenu nad korisnicima, izvještaji o kontroli uz popratni dopis korisnicima će biti dostavljeni isključivo elektronički, putem interneta, na zaštićenoj mrežnoj aplikaciji AGRONETvidljivi u kartici „KNT“.

Izvor: APPRRR

Više informacija dostupno na linku:
https://www.apprrr.hr/podsjetnik-korisnicima-izravnih-potpora-o-tijeku-kampanje-kontrola-na-terenu-izravne-potpore-za-2020-godinu/

 

 

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: