Korisničke upute za elektroničko podnošenje zahtjeva u Agronetu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, radi lakšeg elektroničkog podnošenja zahtjeva (putem NIAS-a) u Agronetu, objavljuje Korisničke upute za elektroničko podnošenje zahtjeva:

Elektroničko podnošenje zahtjeva u Agronetu v1.2

Izvor: APPRRR

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članstvo u LAG-u „Cetinska krajina“ je dobrovoljno. Članovi mogu biti fizičke i pravne osobe. Članovi LAG-a „Ceti...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: