Skupština - 12.02.2018. - Poziv

Temeljem odredbe članka 27. Statuta Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA
SAZIVA SE IZVANREDNA SKUPŠTINA
Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA.

Izvanredna skupština će se održati 12.02.2018. (ponedjeljak) u 18.00 sati u Alkarskim Dvorima-potkrovlje (Put Petrovca 12, Sinj) te se upućuje
P O Z I V
svim članovima Skupštine Lokalna Akcijska Grupa "Cetinska krajina"

Materijale za rad skupštine (Godišnje izvješće o radu za 2017.g., Financijsko izvješće LAG-a za 2017.g., Financijski plan za 2018.g., Progam rada za 2018.g.) možete preuzeti na web stranici: www.lag-ck.hr

    Skupština će se održati po ovim točkama dnevnog reda:
  • Otvaranje Skupštine
  • Izbor radnih tijela: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijska komisija
  • Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine
  • Prezentacija, rasprava i usvajanje Izmijenjene strategije LAG-a (u skladu s Pravilnikom o provedbi podmjere 19.2, podmjere 19.3 i podmjere 19.4., (NN 96/2017), sukladno članku 15. predmetnog Pravilnika)
  • Razno

U Sinju, 05.02.2018.

Predsjednik Lokalne Akcijske Grupe CETINSKA KRAJINA
Kristina Križanac

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: