Skupština - 20.12.2018. - Poziv

Temeljem odredbe članka 39. Statuta Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA
SAZIVA SE REDOVNA SKUPŠTINA
Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA.

Redovna skupština će se održati 20.12.2018. (četvrtak) u 18.00 sati u Alkarskim Dvorima-potkrovlje (Put Petrovca 12, Sinj) te se upućuje
P O Z I V
svim članovima Skupštine Lokalna Akcijska Grupa "Cetinska krajina"

Materijale za rad skupštine (Godišnje izvješće o radu za 2018.g., Rebalans proračuna za 2018.g.,Financijski plan za 2019.g., Program rada za 2019. g., Izmijenjena Lokalna razvojna strategija LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014-2020., Prijedlog Pravilnika o procjeni i odabiru projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu provedbe LRS-a LAG-a „Cetinska krajina“ iz mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske ) možete preuzeti na web stranici: www.lag-ck.hr .
Svi članovi koji žele da im se uruče potrebni materijali to mogu dobiti u uredu LAG-a. Kontakt info na: 0993878181.

Skupština će se održati po ovim točkama dnevnog reda:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijska komisija
3. Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine
4. Usvajanje rebalansa proračuna za 2018. godinu
5. Usvajanje Izvješća o radu LAG-a za 2018. godinu
6. Usvajanje Programa rada za 2019. godinu
7. Usvajanje Financijskog plana za 2019. godinu
8. Usvajanje Odluke o izmjeni LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020./o usvajanju izmjena LRA LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020.
9. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS/ O usvajanju Plana provedbe LRS
10. Usvajanje PRAVILNIK-a O PROCJENI I ODABIRU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA prijavljenih na natječaje u sklopu provedbe LRS-a LAG-a „Cetinska krajina“ iz mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske
11. Razno

U Sinju, 12.12.2018.

Predsjednik Lokalne Akcijske Grupe CETINSKA KRAJINA
Kristina Križanac

Materijali za rad skupštine:
- POZIV na Skupštinu 20.12.2018.
- Godišnje izvješće o radu za 2018.g.
- Rebalans proračuna za 2018.g.
- Financijski plan za 2019.g.
- Program rada za 2019. g.
- Izmijenjena Lokalna razvojna strategija LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014-2020.
- Prilog XI - Obrazac_Plan provedbe LRS LAG Cetinska krajina
- Prijedlog Pravilnika o procjeni i odabiru projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje u sklopu provedbe LRS-a LAG-a „Cetinska krajina“ iz mjere 19.2. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: