Skupština - 09.05.2019. - Poziv

Temeljem odredbe članka 39. Statuta Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA
SAZIVA SE REDOVNA SKUPŠTINA
Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA.

Redovna skupština će se održati 09.05.2019. (četvrtak) u 18.00 sati u Alkarskim Dvorima-potkrovlje
(Put Petrovca 12, Sinj) te se upućuje
P O Z I V
svim članovima Skupštine LAG-a Cetinska krajina.

Materijale za rad skupštine (Godišnje izvješće o radu LAG-a „Cetinska krajina“ za 2018. godinu, Godišnje financijsko izvješće LAG-a „Cetinska krajina“ za 2018. godinu) možete preuzeti na web stranici: www.lag-ck.hr
Svi članovi koji žele da im se uruče potrebni materijali to mogu dobiti u uredu LAG-a. Kontakt info na: 0993878181.

Skupština će se održati po ovim točkama dnevnog reda:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijska komisija
3. Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine
4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a „Cetinska krajina“ za 2018. godinu
5. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća LAG-a „Cetinska krajina“ za 2018. Godinu
6. Izmjena Lokalne razvojne strategije LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020
7. Izmjena Plana provedbe LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020
8. Razno

U Sinju, 02.05.2019.

Predsjednik Lokalne Akcijske Grupe CETINSKA KRAJINA
Kristina Križanac

Materijali za rad skupštine:
- POZIV na Skupštinu - 09. svibnja 2019.
- Godišnji izvještaj o radu LAG-a CK za 2018.
- Godišnji financijski izvještaj za 2019.
- Bruto bilanca

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: