Skupština - 17.06.2019. - Poziv

Temeljem odredbe članka 39. Statuta Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA
SAZIVA SE IZVANREDNA SKUPŠTINA
Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA.

Izvanredna skupština će se održati 17.06.2019. (ponedjeljak) u 19.00 sati u Alkarskim Dvorima-potkrovlje
(Put Petrovca 12, Sinj) te se upućuje
P O Z I V
svim članovima Skupštine LAG-a Cetinska krajina.

Materijale za rad skupštine (Izmijenjena Lokalna razvojna strategija LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014-2020., i Plan provedbe LRS) možete preuzeti na web stranici: www.lag-ck.hr .
Svi članovi koji žele da im se uruče potrebni materijali to mogu dobiti u uredu LAG-a. Kontakt info na: 0993878181.

Skupština će se održati po ovim točkama dnevnog reda:
1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor radnih tijela: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijska komisija
3. Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine
4. Usvajanje Odluke o izmjeni LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020./o usvajanju izmjena LRA LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020.
5. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS/ O usvajanju Plana provedbe LRS
6. Razno

U Sinju, 09.06.2019.

Predsjednik Lokalne Akcijske Grupe CETINSKA KRAJINA
Kristina Križanac

Materijali za rad skupštine:
- POZIV na Skupštinu - 09. svibnja 2019.
- Izmijenjena Lokalna razvojna strategija LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014-2020., i Plan provedbe LRS

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: