Skupština - 04.06.2020. - Poziv

Temeljem odredbe članka 39. Statuta Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA
SAZIVA SE REDOVNA SKUPŠTINA
Udruge Lokalna Akcijska Grupa CETINSKA KRAJINA.

Redovna skupština će se održati 04.06.2020. (četvrtak) u 19.30 sati u Alkarskim Dvorima
(Put Petrovca 12, Sinj) te se upućuje
P O Z I V
svim članovima Skupštine LAG-a Cetinska krajina.

Materijale za rad skupštine (Godišnje izvješće o radu LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu, Godišnje financijsko izvješće LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu, Izvješće o samoprocjeni, Izmijenjena Lokalna razvojna strategija LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020. i Plan provedbe LRS) možete preuzeti na web stranici: www.lag-ck.hr . Svi članovi koji žele da im se uruče potrebni materijali to mogu dobiti u uredu LAG-a. Kontakt info na: 0993878181.

  Skupština će se održati po ovim točkama dnevnog reda:
 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor radnih tijela: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika, verifikacijska komisija
 3. Utvrđivanje kvoruma za održavanje skupštine
 4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu
 5. Usvajanje Godišnjeg financijskog izvješća LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu
 6. Izvješće o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019.
 7. Usvajanje Odluke o izmjeni LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020./o usvajanju izmjena LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020.
 8. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS/ o usvajanju Plana provedbe LRS
 9. Razno

U Sinju, 26.05.2020.

Predsjednik Lokalne Akcijske Grupe CETINSKA KRAJINA
Kristina Križanac

Materijali za rad skupštine:
- POZIV na Skupštinu - 04. lipnja 2020.
- Godišnje izvješće o radu LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu
- Godišnje financijsko izvješće LAG-a „Cetinska krajina“ za 2019. godinu
- Izvješće o samoprocjeni učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019.
- Odluka o izmjeni LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za 2014.-2020
- Odluka o usvajanju izmjena Plana provedbe LRS

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: