JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području SDŽ za 2020. g.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, temeljem odredbi članka 9. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  Splitsko - dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“ broj 152/16,35/18 i 114/18) objavljuje dana 05.10.2020. JAVNI  POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi, Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  Splitsko - dalmatinske županije za 2020. godinu
Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za potporu iz Mjere 6. Potpora za osiguranje u poljoprivredi iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području  Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko- dalmatinske županije“ broj 152/16,35/18 i 114/18) za 2020. godinu.
Potpora se dodjeljuje za plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnju, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
Na Javni poziv pravo imaju  sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje su u svojstvu osiguranika za svoju proizvodnju osigurane policom osiguranja od šteta  u razdoblju od 01. siječnja do 31. listopada tekuće godine, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i poljoprivrednu proizvodnju  na području Splitsko-dalmatinske županije i nemaju dugovanja prema Splitsko-dalmatinskoj županiji po osnovi  kreditiranja poljoprivrede.
Potpora za premije osiguranja usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme  odobrit će se onom poljoprivrednom proizvođaču  koji ima zaključenu policu osiguranja za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara i udara groma, gubitka kvalitete voća i povrća i bolesti životinja, a platilo je premiju  osiguranja  za tekuću godinu  prema zaključenoj polici  osiguranja.
Potpora  se odobrava  u visini do 25 %-tnog iznosa od uplaćene premije osiguranja.

Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objave Javnog poziva.

 Izvor: Splitsko-dalmatinska županija

Više informacija o Javnom pozivu dostupno na linku:
https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/28504/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-6-potpora-za-osiguranje-u-poljoprivredi-programa-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-na-podrucju-sdz-za-2020-g

 

 

 

 

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: