Dodjela 15.000,00 EUR za OPG Šuljug Silvestar po natječaju LAG-a ,,Cetinska krajina'' za Mjeru 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju RH izdala je dana 28.12.2020. godine, Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz poslovnog plana projekta „Modernizacija i proširenje gospodarstva“ kojeg je OPG Šuljug Silvestar iz Općine Otok, uspješno prijavio i proveo po natječaju LAG-a ,,Cetinska krajina''  za Mjeru 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“  u vrijednosti od 15.000,00 EUR. Ovim je OPG Šuljug Silvestar  prvi od ukupno 32 OPG-a sa područja LAG-a ,,Cetinska krajina'' i prvi s područja Općine Otok, koji je uspješno završio svoj projekt.

OPG Šuljug Silvestar iz naselja Otok, odnosno Općine Otok uspješno je završio provedbu projekta „Modernizacija i proširenje gospodarstva“ kojeg je prijavio na  natječaj  LAG-a ,,Cetinska krajina'' za Mjeru 1.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (analogan nacionalnom TO 6.3.1. –  za „male“ poljoprivrednike)  te dobio Odluku o dodjeli sredstava 18.06.2020. Tijekom ove godine, od dana  Odluke o isplati prve rate po navedenom projektu , nastavno Zahtjevu za potporu koji je za nositelja projekta  APPRRR-u podnio LAG ,,Cetinska krajina'', OPG Šuljug Silvestar je uspješno provodio projekt nabave rabljenog traktora, nove  roto drljače,  novog solarnog sustava  te krava-2 grla kojima je unaprijedio svoje poljoprivredno gospodarstvo.

 

Dana  22.12. 2020. godine, LAG ,,Cetinska krajina'' je izvršio kontrolu ulaganja  te je temeljem ocjene o ispravnoj provedbi cjelokupnog postupka sukladno uputama danim od nadležnog tijela RH, 28.12.2020. dobio  Odluku o isplati druge (konačne) rate za provedbu aktivnosti iz svog poslovnog plana – kupnje rabljenog traktora, nove roto drljače, novog solarnog sustava te krava-2 grla za svoje poljoprivredno gospodarstvo.

Naime, ovim je u cijelosti završen postupak provedbe EU projekta 100%-tno financiranog iz Europskog poljoprivrednog fonda i proračuna Republike Hrvatske, sukladno Programu ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. iz Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“, Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, čime je OPG Šuljug Silvestar  službeno postao prvi OPG s područja LAG-a ,,Cetinska krajina'', odnosno prvi s područja Općine Otok koji je 100% uspješno realizirao financijska sredstva LAG-a ,,Cetinska krajina'' iz mjere 19.2. za provedbu LRS LAG-a ,,Cetinska krajina'' za razdoblje 2014.-2020. Iskrene čestitke OPG-u Šuljug Silvestar na uspješno završenom projektu upućuju Predsjednica, Dopredsjednik te svi članovi Skupštine ,Upravnog odbora te djelatnici LAG-a ,,Cetinska krajina''.

 

 

 

 

 

 

 

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: