Donesene odluke za projekte prijavljene na četvrti LAG natječaj za Mjeru 2.1.1.

Upravni odbor LAG-a „Cetinska krajina“ je na 20. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 10.09.2020. godine donio Odluku o raspisivanju četvrtog (4.) LAG Natječaja za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020. (drugi (2.) LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1.).

Na četvrti (4.) LAG Natječaj za Mjeru 2.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a „Cetinska krajina“ za razdoblje 2014-2020, a koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. iz Programa ruralnog razvoja su pristigle 4 projektne prijave.

Nakon obavljene administrativne kontrole i ocjenjivanja, utvrđeno je da 4 projektne prijave udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Upravni odbor na 25. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Cetinska krajina“, održanoj dana 19.03.2021. godine donosi Odluke o odabiru projekta za 4 projektne prijave u ukupnoj vrijednosti od 1.131.363,10 HRK.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na potporu i želimo puno uspjeha u provedbi projektnih aktivnosti!

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: