Izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi i Zakona o uzgoju domaćih životinja upućene Saboru u drugo čitanje

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine uputila Hrvatskom saboru u drugo čitanje konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona poljoprivredi kojim se propisuje donošenje Strategije poljoprivrede, Plana za sprječavanje i smanjenje nastajanje otpada od hrane te pravila u području alkoholnih pića, ekoloških proizvoda i elektroničke poljoprivredne iskaznice. Također, na drugo čitanje u Sabor je upućen konačni Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja koji se odnosi na odredbe vezane za uzgoj sive pčele u RH.

Predmetnim Prijedlogom zakona stvaraju se uvjeti za širu primjenu elektroničke poljoprivredne iskaznice (ePI) u svrhu omogućavanja digitalizacije poslovnih procesa, elektroničkog podnošenja zahtjeva za potpore za sve korisnike mjera ruralnog razvoja i korištenja drugih elektroničkih usluga za poljoprivrednike, što će rezultirati administrativnim rasterećenjem.
Novi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja odnosi se na uzgoj sive pčele koja se uzgaja na području Republike Hrvatska pa će tako Registar uzgajivača matica voditi priznato uzgojno udruženje (za sada je jedino priznato uzgojno udruženje Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske), a uvjeti uzgoja sive pčele i uvjeti za oplodne stanice dodatno će se propisati pravilnikom i u konačnici osigurati pravnu osnovu za definiranje uvjeta uzgoja i zaštite izvorne sive pčele, omogućiti priznatom uzgojnom udruženju vođenje Registra uzgajivača matica te regulirati operativnu provedbu poslova pašnog reda.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede 

Više informacija dostupno na linku:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/izmjene-i-dopune-zakona-o-poljoprivredi-i-zakona-o-uzgoju-domacih-zivotinja-upucene-saboru-u-drugo-citanje/4598

 

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: