Ukupno 191 milijun kuna pomoći sektoru stočarstva kroz dva programa potpore

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u četvrtak, 2. prosinca 2021. godine, donijela Odluku o donošenju programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu vrijednu 171 milijun kuna, kao i Odluku o donošenju Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Za provedbu ovih programa sredstva su osigurana u Državnom proračunu. Ukupna vrijednost Programa potpore iznosi 171.000.000 kuna, od toga je za sektor govedarstva osigurano 88 milijuna kuna, za sektor svinjogojstva 65 milijuna kuna, za sektor ovčarstva i kozarstva 5 milijuna kuna, za sektor konjogojstva 3 milijuna kuna i sektor peradarstva 10 milijuna kuna.

Također, na sjednici Vlade prihvaćen je dodatan program potpore za sektor peradarstva s ciljem saniranja gubitaka nastalih zbog tržišnih poremećaja plasiranja svježeg mesa peradi i konzumnih jaja A klase uslijed pojave pandemije COVID-19 te zadržavanja postojeće razine zaposlenosti u sektoru peradarstva, kao i proizvodnje sirovine za prerađivačku industriju.

Izvor: APPRRR

Više informacija dostupno na poveznici ispod:
https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/ukupno-191-milijun-kuna-pomoci-sektoru-stocarstva-kroz-dva-programa-potpore/5023

 

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: