Obavijest za korisnike Mjere 4 i tipa operacije 6.4.1 iz Programa ruralnog razvoja

Vezano uz Obavijest za korisnike za uvođenje eura, obavještavamo korisnike Mjere 4 Programa ruralnog razvoja i tipa operacije 6.4.1. koji su u obvezi prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u popunjavati Tablicu troškova i izračuna potpore (TTIP), da zbog promjene valute istu nije potrebno popunjavati. Umjesto Tablice troškova i izračuna potpore korisnici trebaju preuzeti Pomoćnu tablicu za preračun valute_ZZI, ispuniti ju podacima o troškovima za koje se podnosi Zahtjev za isplatu te ju učitati na za to predviđeno mjesto u Zahtjevu za isplatu.

Obavijest se odnosi na korisnike kojima je prilog zadnjeg izdanog akta (Ugovora o financiranju ili Odluke o isplati rate) Tablica troškova i izračuna potpore izražena samo u kunama

Izvor: APPRRR

LAG CK :: Službeni dio

Članovi

13-07-2015

Članovi LAG-a mogu postati fizičke osobe (ako imaju registriran obrt i/ili su upisani u upisnik obiteljskih poljoprivred...

Struktura i tijela LAG-a

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

LEADER & LAG

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Misija & Vizija

13-07-2015

LAG Cetinske krajine osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja...

Što je LAG & LAG CK

13-07-2015

Organizacija koja stvara partnerstva između lokalne uprave, gospodarstva i civilnog društva...

Korisni linkovi

Sve dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama Ministarstava, Agencija i ostalih organizacija RH: